hr/eng


što je izlog

line

Muzički salon Kulture promjene SC-a 2013. goodine pokrenuo je projekt – četverodnevno glazbeno događanje Izlog suvremenog zvuka u prostorima Studentskog centra.

Izlog suvremenog zvuka je festival u čijem je fokusu suvremena glazba odnosno suvremeni zvuk, shvaćajući suvremeno u širem smislu te riječi, a slijedeći time i samu koncepciju Muzičkog salona kakvu su je zamislili pjesnik i teoretičar književnosti Ante Stamać (utemeljitelj Muzičkog salona) i akademik Nikša Gligo (dugogodišnji umjetnički voditelj).

Izlog suvremenog zvuka nije ograničen žanrovski, nije definiran stilom, niti je usmjeren promicanju određene poetike, što međutim nikako ne znači da nema vrlo jasne programske smjernice i zadane ciljeve. Novi glazbeni festival Muzičkog salona promiče i predstavlja glazbena istraživanja, razvoj tehnologije i kreiranje novih DIY instrumenata i softwarea, otvoren je mladima i otvara prostor za eksperimente, a glazbe- nike i skladatelje ne dijeli na akademski obrazovane i one koji su obrazovani izvaninstitucionalno, već upravo među njima potiče dijalog, međusobnu suradnju te razmjenu znanja i ideja. Upravo otvorenost koncepcije omogućava da se festivalski program mijenja i kreira prateći suvremenu glazbenu produkciju i pomičući svoj fokus ovisno o novim tendencijama.

Program Izloga suvremenog zvuka obuhvaća nastupe tzv. nekonvencionalnih ansambala odnosno bendova, inter- i multimedijalne projekte, ali i teoretski dio kao važan programski segment: panel diskusije, predstavljanja i razgovore s autorima.

Svojom se koncepcijom i programom svakako uklapa u generalnu koncepciju Kulture promjene koju među ostalim karakteriziraju otvoren pristup, suvremenost, interdisciplinarnost, poticanje međunarodne suradnje, istraživačka kultura, te kritički pristup suvremenoj umjetnosti i društvu. Ovaj se festival namjerava s jednakom posvećenošću baviti suvremenom tzv. ozbiljnom glazbom, eksperimentalnom glazbom, sound artom, novim instrumentima, tehnološkim inovacijama razvijenim u svrhu traženja novih zvukovnosti, noiseom, elektroničkom glazbom, grupnom improvizacijom, suvremenim jazzom, kao i poticanjem aktivnog dijaloga. Upravo je eksperimentalna, alternativna ili underground svjetska glazbena produkcija kroz povijest glazbe nebrojeno puta bila pokretač novih tendencija, istraživač novih mogućnosti, začetnik novih poetika, te uzrok značajnih promjena u tzv. mainstream suvremenoj glazbenoj produkciji i poetici.

Festival Muzičkog salona svakako ima istraživački karakter, no osim predstavljanja aktualnih međunarodnih projekata i domaćih glazbenih istraživanja i eksperimenata, među važnim ciljevima jest i povezivanje i umrežavanje s manifestacijama, institucijama i inicijativama sličnog profila u inozemstvu, kako bi na taj način stvorili kanale koji će hrvatskim glazbenicima olakšati probitak i predstavljanje međunarodnoj publici.